Privacy policy

Dit is het privacy statement van DES Group B.V. en gelieerde bedrijven, gevestigd aan Le Sage ten Broeklaan 1, te Eindhoven. DES Group B.V. verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. DES Group B.V. verzamelt persoonsgegevens over u doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Wij hechten veel waarde aan een transparante en betrouwbare dienstverlening. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u weet welke persoonsgegevens(1) wij verzamelen en voor welke doeleinden(2) we deze persoonsgegevens gebruiken. DES Group B.V. staat er in ieder geval voor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Verwerking van persoonsgegevens
DES Group B.V. legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Dit is o.a. het geval wanneer u klant van ons bent, reageert op een vacature van ons of anderszins contact met ons heeft. Het gaat hierbij om gegevens zoals contactgegevens, factuurgegevens, functiegegevens en/of opgegeven interesses. De gegevens worden door uzelf verstrekt, maar kunnen ook afkomstig zijn van een derde.

DES Group B.V. gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende afspraak/overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van nieuwe producten en diensten van DES Group B.V. op de hoogte te houden.

Delen met anderen
DES Group B.V. verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang we gegevens bewaren
DES Group B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze zijn verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Als u wilt weten welke persoonsgegevens DES Group B.V. van u verzamelt en gebruikt, kunt u ons vragen om hiervan een overzicht te sturen. Dit verzoek kunt u sturen naar info@desgroup.nl om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw legitimatiebewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken, ter bescherming van uw privacy. We zullen binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Beveiliging
DES Group B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Klikgedrag en IP-adres
Op de website www.des.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden op basis van het IP-adres. Het doel hiervan is om de gebruikservaring van de website en de diensten te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te plaatsen. Om dit te kunnen doen maken we gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen gebruikt worden om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages.

Cookies
DES Group B.V. maakt voor haar website gebruik van functionele en geanonimiseerde analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij bezoek aan de website wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u onze website bezoekt. U kunt in uw browser cookies altijd buiten werking stellen.

DES Group B.V. en andere websites
Op de website van DES Group B.V. treft u een aantal (hyper)links aan naar andere websites. DES Group B.V. draagt echter geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw persoonsgegevens. Lees hiervoor de privacy statement van de website die u bezoekt.

Vragen / klachten
Indien u vragen of een klacht heeft over de wijze waarop Mansveld Techniek B.V. omgaat met uw persoonsgegevens kunt u per e-mail contact opnemen via info@desgroup.nl

DES Group B.V., juli 2020

Voetnoot 1 – Persoonsgegeven en doel

Voor- en achternaam: Commerciële doeleinden, contactgegeven, factuurgegeven; sollicitatie
Geslacht: Commerciële doeleinden, contactgegeven, factuurgegeven; sollicitatie
Geboortedatum: Klantcontact, sollicitatie
Adresgegevens: Commerciële doeleinden, contactgegeven, factuurgegeven
Telefoonnummer: Commerciële doeleinden, contactgegeven, factuurgegeven; sollicitatie
E-mailadres: Commerciële doeleinden, contactgegeven, factuurgegeven; sollicitatie
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie, via een opdracht of telefonisch: Commerciële doeleinden, contactgegeven, factuurgegeven; sollicitatie
Locatiegegevens: Commerciële doeleinden, contactgegeven, factuurgegeven.
Gegevens over uw activiteiten op onze website: Commerciële doeleinden, contactgegeven
Bankrekeningnummer: Factuurgegeven
IP-adres: Gebruik website, maken van rapportages

    DES MOOI WERK